Sprejem

/Sprejem
Sprejem 2023-05-12T10:27:01+02:00

Sprejem v Center 

Za sprejem v Center je potrebno vložiti naslednje dokumente:

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust stanovalcev. Pri sprejemu se upošteva:

  • čas vložene prošnje
  • stalno bivališče prosilca
  • zdravstveno stanje
  • drugi socialni razlogi, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom

Pred sprejemom prosilca v Center, socialna delavka opravi razgovor z njim, omogoči mu ogled Centra, da se spozna z novim okoljem, z drugimi uporabniki in z osebjem.

Dogovor

Ob sprejemu, Center in uporabnik skleneta Dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev institucionalnega varstva; ob tem ga seznanimo z vsebino hišnega reda, pritožbenim postopkom, osebami, ki so določene za informiranje uporabnikov in svojcev za posamezna strokovna področja ter s kontaktnimi telef. številkami.

Na dan sprejema mora uporabnik dati na vpogled:

  • osebno izkaznico
  • pokojninski odrezek iz tekočega leta
  • podati ostale podatke za izpolnitev osebnega kartona

Zdravstveno negovalnemu osebju uporabnik ob sprejemu izroči še:

  • zdravstveno izkaznico
  • zdravstveni karton, v kolikor bo uporabnik izbral domskega osebnega zdravnika

Informacije o sprejemu posreduje socialna delavka vsak delavnik, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 12. uro na tel. štev. 08 200 3006 ali 08 200 3023.

Skip to content